Skip to main content

След като дрехите ни попаднат в контейнерите за текстил, те отиват в сортировъчните центрове. Новите и запазени дрехи се почистват и поправят при нужда. Останалите, негодни за употреба, се сортират по цветове, материал и изработка на тъканта.

Рециклираният текстил може да се превърне в нови влакна или да отиде за производство на продукти от нетъкан текстил. Основната цел е нищо да не отива на сметището.

В контейнерите могат да се изхвърлят както дрехи, така и обувки, чанти, аксесоари, домашен текстил, като чаршафи, завивки, възглавници, дори плюшени играчки. Изискването е те да са завързани добре в плик, за да не се рапиляват.

Знаете ли, че може да проверите в интернет какъв е приносът ви към опазване на природата чрез текстилен еко калкулатор. Той е разработен от българската компания TexCycle, която е специализирана в събиране, сортиране, дистрибуция и рециклиране на непотребен текстил.

Калкулаторът е създаден на базата на утвърдени проучвания и справки от дългогодишната дейност на TexCycle. Може да изберете да въведете общото тегло на отпадъка или да посочите отделни артикули. Необходимо е да се попълни информация за материала и съдържанието на текстила, след което калкулаторът изчислява количеството вода, почва, въглероден диоксид и енергия, които се спестяват от производството на нова дреха.

Така например 5 кг износени дрехи от изкуствена материя са равни на 1л газ за бита, дневната нужда от вода за едно четиричленно семейство и 7 малки пластмасови бутилки.

Друг пример – един чифт запазени дънки се равняват на гориво, с което може да изминете близо 60 км, или да спестите 2,60 куб. метра почва, в които може да се отгледат 3 кг картофи, или да спестите 2749 л, които са 27 кратки душа.

Във Варна вече е изградено от TexCycle и първото по рода си в България съоръжение за механична обработка на текстил, което осигурява преработка на 20 тона текстилни отпадъци на ден с минимално замърсяване.