Skip to main content

Къде и кога за първи път се появява рециклирането?

Рециклирането е процесът на превръщане на отпадъчни материали в нови, от които да се правят нови предмети. Това е алтернатива на конвенционалното изхвърляне на отпадъци, което ще спести суров материал и ще помогне за намаляване на емисиите на парникови газове.

Рециклирането може да предотврати загуба на потенциално полезни материали и да намали консумацията на пресни суровини, като по този начи ще намали потреблението на енергия, замърсяването на въздуха и на водата.

Рециклирането е ключов компонент в съвременното намаляване на отпадъци

То е и третият компонент от йерархията на отпадъците “Reduce, Reuse, Recycle”“Намаляване, повторна употреба и рециклиране”. По този начин рециклирането цели поддържане на околната среда чрез заместване на суровините и пренасочване на отпадъците в икономическата система.

Въпреки че рециклирането може да изглежда като модерна концепция, въведена с екологично движение през 70-те години, всъщност съществува от хиляди години. Преди индустриалната епоха, бързото производство на стоки, което познаваме днес, не е било възможно, така че практически всеки е извършвал рециклиране под някаква форма.

През 30-те и 40-те икономическите проблеми превръщат рециклирането в необходимост за оцеляване на много хора, тъй като не са можели да си позволят нови стоки.

Няколко факта за рециклирането:

 • Приблизително, човек генерира над 4 килограма боклук всеки ден и около 1,5 тона твърди отпадъци годишно.
 • Всяка година произвеждаме 21,5 милиона тона хранителни отпадъци.
 • В океана има 25 трилиона пластмасови отломки.
 • За всеки 1 тон произведена хартия се използват около 390 галона масло.
 • Рециклирането на един тон хартия може да спести 7 000 галона вода
 • Стъклото, подобно на алуминия, е безкрайно рециклируемо – без загуба на чистота или качеството.
 • Хората изхвърлят около28 милиарда бутилки и буркани всяка година.
 • Рециклирането и компостирането намаляват емисиите на парникови газове.
 • Повече от 15% от парите, които харчим за продукти, отиват за опаковките им – повечето от тях се озовават в коша.
 • Изхвърлена алуминиева кутия или пластмасова бутилка ще остане в първоначалното си състояние за поне 500 години.
 • За да се произвеждат вестници всяка седмица, трябва да бъдат изсечени 500 000 дървета.
 • Всяка година над 100 000 морски животни са убити, чрез заплитане в изхвърлени в окена найлонови торбички.
 • Изхвърлената хартия всяка година коства отсичането на  около 1 милиард дървета
 • Човечеството използва 2 500 000 пластмасови бутилки на всеки час! Повечето от тях са изхвърлени почти веднага.
 • Пластмасовите торбички и други пластмасови боклуци, хвърлени в океана, убиват до 1 000 000 морски същества всяка година.
 • На съвременната стъклена бутилка й биха били нужни повече от 4000 години, за да се разложи. А   дори по-дълго време, ако е изхвърлена на сметището.
 • Горите на планетата се изсичат със скорост 100 декара в минута.

Както виждате,  информацията относно пренебрегване на рециклирането е направо плашеща. Ако никога не сте се замисляли за рециклиране или сте смятали, че то няма истински да си струва, би било добре да помислите отново.

За да превърнем планета в добро място за живеене, трябва да имаме не само действащ план за рециклиране, но и план за производство на трайни продукти, както функционални, така и красиви, които спокойно да можем да оставим за ползване на идните поколения.